Roboty | 4. 7. 2019

Vývoj robotiky mění svět podobně jako internet a informační technologie

Statistika je neúprosná, nedostatek lidí na trhu práce dále poroste. Řada výrobců se proto dostává do rizikové situace. Pokud chtějí obstát v mezinárodní konkurenci, tak musí navyšovat výrobu při dodržení kritérií kvality a přesnosti, flexibility, rychlosti a energetické účinnosti.

Řešení existuje, je jím průmyslová automatizace s využitím robotů. Jedná se investici do budoucnosti, která se rozhodně vyplatí.

Fakta: výkon robota je mnohonásobně vyšší než člověka, pracuje nepřetržitě v třísměnném provozu, dodržuje vysokou kvalitu procesu a je energeticky úsporný.

Co vše roboty umí a kde se mohou uplatnit, včetně nových moderních aplikací, se dozvěděli účastníci konference Vize v robotice, která se konala 10.–11. 4. v prostorách Testbedu v Národním centru Průmyslu 4.0 v Praze. „Jedním z hlavních trendů v Česku a na Slovensku je celkový růst počtu zákazníků, kteří instalují ve svých výrobních podnicích první průmyslové roboty. Tlak na efektivitu a nemožnost získat nové zaměstnance je z pohledu výrobních firem nejvýznamnějším důvodem pro pokračující automatizaci v aplikacích, kde lidská obsluha do procesu nepřináší přidanou hodnotu a může tak být snadno nahrazena,“ zdůraznil v úvodu Jindřich Vaňous, Country Manager CZ & SK.

Na stále náročnější potřeby a požadavky trhu reaguje inovovaný všestranný robot nové generace v oblasti vysoké nosnosti KR QUANTEC, který je nejprodávanějším výrobkem v rámci produktového portfolia průmyslových robotů KUKA. Od roku 2010 jich bylo dodáno více než 100 000 kusů. Výrobce v něm zúročil své zkušenosti z vysoce dynamického vývoje automatizační techniky. Nová generace KR QUANTEC nabízí nejvyšší nosnosti a dosahy ve své třídě na trhu a nastavuje nové standardy kvality a spolehlivosti pro výrobní procesy budoucnosti. Robot se vyrábí ve standardním provedení a speciálních variantách. Mezi novinky patří optimalizované výrobní portfolio s krátkými dodacími termíny, vylepšená pracovní obálka, modulární systém, maximální flexibilita – výkon, varianty robotů, prostředí, údržba a další, nízké TCO pro ekonomickou výrobu, o více než desetinu kratší pracovní cykly, o 10 % nižší spotřeba elektrické energie, snadná instalace, o polovinu menší počet náhradních dílů.

Další úspěšnou novinkou společnosti KUKA je robot KR AGILUS druhé generace. Je to kompaktní šestiosý robot, který je dimenzován pro maximální pracovní rychlosti. Různá provedení, montážní pozice, dosahy a nosnosti z tohoto malého robota dělají modifikovatelného specialistu na přesnost. Mezi jeho inovace patří nové motory, optimální umístění kabelů, nová ložiska, IP67 jako standard, lepší ovladatelnost díky nové poloze motorů a reduktorů, konfigurovatelný přívod energií a snadná náhrada za předcházející model.

Vývoj robotiky mění svět podobně jako internet a informační technologie. Dnes jsou roboty v rámci Průmyslu 4.0 klíčovým prvkem, který novými metodami výroby poskytuje odpovědi na velké výzvy naší doby, jako jsou úbytek přírodních zdrojů, klimatické změny, následky zrychlujícího se růstu populace a stárnutí společnosti v průmyslových zemích. Inovace směřují k tomu, že roboty budou více kompaktní a mobilní, s nižšími nároky na materiál a energii, vzájemně propojené sítí a budou mít schopnost vnímat a poznávat okolí. Stanou se z nich každodenní průvodci člověka,“ říká Jindřich Vaňous, Country Manager CZ & SK.

Následující prezentace byla věnována speciálním technickým řešením v oblasti svařování a povrchových úprav s užitím robotů. Představeny byly svařovací buňky a kompletní linky pro obloukové, laserové a odporové svařování a řezání, progresivní svařovací metody jako je frikční svařování a magnet arc, řešení pro slévárny a kovárny včetně konceptu a aplikace na nanášení Extrudéru.

Svařování v pevné fázi je skupina spojovacích procesů, které vytvářejí spojení při teplotách pod bodem tání základních materiálů, u nichž má dojít ke spojení bez použití přídavného materiálu (pájky). Jeho principem je přivedení materiálů do tvárného stavu, v němž se materiály podrobí konstantnímu a kontrolovanému tlaku za účelem metalurgického spojení (‘slepení‘). Rozdíly mezi jednotlivými spojovacími metodami spočívají v tom, jakým způsobem se přivádějí materiály na teplotu, kdy se jejich stav změní z pevného na plastický, což s sebou přináší různá specifika: limity použitelnosti, přednosti, nedostatky aj. Mezi metodami svařování v pevné fázi najdeme více postupů: studené svařování, difuzní svařování, explozní svařování, kovářské svařování, frikční svařování, svařování magnetickým obloukem, horkým tlakem, rolováním a ultrazvukem,“ vysvětluje Lukáš Fikar Solutions Sales Manager CZ & SK.

Robot je v principu stroj jako každý jiný, a proto potřebuje profesionální obsluhu, pravidelný servis a údržbu. I to bylo jedno z témat, o němž se hovořilo. Certifikované školení poskytuje KUKA College Zdiby, na Slovensku zahájilo činnost nové školící centrum – KUKA College Bratislava. V kurzech se účastníci naučí ovládat a programovat roboty i bez požadavků na předchozí praxi s roboty.

Servis poskytuje společnost po 365 dnů v roce, 24 hodin denně. Se zájmem si účastníci vyslechli prezentaci věnovanou digitálním službám KUKA Connect a Xpert. Pomocí simulačního softwaru KUKA. Sim Pro 3.0 lze simulovat layouty a koncepce a offline programovat roboty KUKA. Tento výrobek umožnuje díky spojení s KUKA.OfficeLite v reálném čase komunikovat s virtuálním kontrolerem KUKA KRC4, generovat programy v KRL a přesné analýzy dob taktu.

www.kuka.com