Robotizace / Automatizace | 18. 4. 2020

Universal Robots spouští nový koncept online webinářů

Dánská společnost Universal Robots, světový lídr ve výrobě kolaborativních robotů, spouští nový koncept webinářů v Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Rusku. Vychází tak vstříc požadavkům, které přináší současná nelehká situace.

Vzhledem k nemožnosti pořádání konferencí z důvodů šíření koronaviru, a s tím souvisejících omezení v cestování a uzavření mnoha hranic, se společnost Universal Robots rozhodla spustit nový koncept webinářů – internetových seminářů a docílit tak možnosti nepřetržitého vzdělávání a osvěty o možnostech automatizace za pomoci kolaborativní robotiky.

Webináře jsou rozděleny do 3 tematickych částí. Každá z nich trvá zhruba hodinu a účast na všech je zdarma. Pro každou zemi je webinář lokalizovaný a vedený v jazyce dané země. Webinář povede odborný technik a hlavní obchodní zástupce pro danou zemi. Samozřejmostí je interakce s těmito odborníky Universal Robots, kteří zodpoví všechny případné dotazy.

První částí je online Seminar in the box, který představí produkty společnosti Universal Robots, zejména pak kolaborativní roboty (koboty). Během webináře technický specialista provede účastníky manipulací od vybalení a usazení kobota až po základní naprogramovaní. Tato část je určena spíše začátečníkům a firmám, které chtějí získat povědomí o automatizaci procesu v malých a středních podnicích, dále získat povědomí o značce Universal Robots a kolaborativních robotech, jako nedílné součásti dnešní automatizace.

Druhá část nazvaná Aplikační webináře vysvětlí využití kobotů v rámci konkrétních aplikací. Jedná se o technicky náročnější obsah, který představí, jak má použití aplikace vypadat, kde se dá využít a jaké koboty jsou pro daný typ aplikace nejlepší. Jednotlivé aplikace jsou rozděleny do 6 tematických skupin podle nejčastějšího využití. První skupina se obsahově zaměří na svařování, druhá na šroubování. Třetí skupina se věnuje paletizaci, čtvrtá leštění. V páté se odborníci budou věnovat automatizované manipulaci s objekty (bin picking) a v šesté pak obsluze strojů a zařízení. Každé ze skupin webinářů bude vyhrazen zhruba hodinový čas. Informace pak doplní případové studie z praxe.

V poslední, třetí, tematické části nabídne společnost Universal Robots doplňující produktové možnosti navazující na užívání a pořízení kolaborativních robotů. Mezi hlavní témata patří bezpečnost práce s koboty, dále služba Servis 360 Basic neboli prodloužená záruka. Webináře startují v České republice spuštěním první části – Seminar in the Box 22. dubna a znovu pak 5. května. Další webináře budou následovat v průběhu května. Účast na nich je možná přes registraci na webové stránce https://www.universal-robots.com/cs/webinars/.


www.universal-robots.com/cs