Přenos | 6. 3. 2019

UNEX investuje do robotů, automatů a zvýšení produktivity

Strojírensko-metalurgická společnost UNEX a. s. vloni realizovala investiční akce za více než 130 milionů korun. Dokončeny byly investice do strategických technologií obrábění, pálení a svařování. Příkladem může být např. obměna svařovacích zdrojů v závodě v Uničově za 4,4 mil. Kč, svařovací automat Fronius za 6,3 mil. Kč, investice do vyvrtávačky Škoda za 32,8 mil. Kč a tříosého obráběcího centra Tajmac za 8 milionů Kč. Strojový park UNEXu rozšířil také plazmový pálicí stroj Messer Omnimat za 12,1 mil. Kč.

Další oblastí, jíž je věnována mimořádná pozornost, je snižování podílu těžké lidské práce. Konkrétně se jedná o automatizaci a robotizaci náročných procesů, jako jsou svařování, kování, pálení úkosů a lakování. UNEX v současnosti disponuje čtyřmi robotickými a dvěma automatizovanými pracovišti pro svařování.

Cílem většiny investic bylo dosažení vyšší efektivity. Opakovaná výroba umožňuje postupně zavádět automatizovaná a robotizovaná pracoviště jako řešení dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Investice do posílení NC obrábění na všech místech zrychluje a zkvalitňuje výrobu, doplňuje chybějící kapacitu a motivuje pro získávání dalších zaměstnanců na nové moderní stroje,“ říká Pavel Chlup, technický ředitel UNEXu odpovědný za investice.

V roce 2019 má UNEX v plánu investiční akce v celkové výši přesahující 160 milionů korun. Největší část prostředků bude směřovat na projekty v oblasti logistiky, obrábění, slévárenství a svařování. Investice do inovativních výrobních zařízení a současně investice do zaměstnanců UNEXu umožňují pružněji reagovat na neustále se zvyšující nároky zákazníků a udržet tak konkurenceschopnost a vykazovat obchodní růst.

Redakčně zpracováno z www.unex.cz