Digital factory | 18. 12. 2019

Téma Digital Ecosystems v centru veletrhu HANNOVER MESSE

Nová koncepce hal umožní návštěvníkům veletrhu HANNOVER MESSE dostat se rychleji a cíleně k informacím o všech důležitých aspektech průmyslové transformace. Centrum veletrhu tvoří výstavní oblast „Digital Ecosystems“, která zodpoví všechny otázky týkající se softwaru kolem celého průmyslového řetězce tvorby hodnot. Nachází se uprostřed areálu v halách č. 14 až 17 a spojuje synergie všech výstavních oblastí veletrhu HANNOVER MESSE.

 

Hannover. Ještě nedávno byly jednotlivé procesy a výrobní technologie prezentovány odděleně. Veletrh HANNOVER MESSE 2020 se zaměří na jejich komplexní prezentaci. „V éře Průmyslu 4.0 je kladen důraz na flexibilní výrobu, svébytné vzájemně komunikující stroje a systémy a autonomní výměnu procesových informací. Významným prvkem je software, který tyto procesy zobrazuje. Na veletrhu HANNOVER MESSE budou všechna současná témata prezentována v rámci výstavní oblasti Digital Ecosystems,“ říká Hubertus von Monschaw, Global Director Digital Ecosystems ve veletržní správě Deutsche Messe AG.

 

Mezi vystavovateli jsou opět přední výrobci branže, jako Autodesk, Atos, Amazon Web Services, Cisco, Dassault, EPLAN, HUAWEI, Kaspersky, MPDV, Microsoft, PSI, SAP, Siemens PLM, Software AG nebo Telekom. K novým vystavovatelům, kteří mají vlastní stánek, patří kromě jiných společností  Google, proAlpha, McAfee nebo Knapp. Jejich prezentace bude věnována oblastem, jako jsou Predictive Maintenance, Machine Learning, MES (Manufacturing Execution System), Logistics (WMS a TMS), Data Analytics, CAD (Computer-aided Design), PLM (Product Lifecycle Management), obchodní platformy, ERP (Enterprise Resource Planning), věnovaný sledování v reálném čase, tématům Virtual Reality/Augmented Reality nebo Industrial Security.

 

Více než 100 000 návštěvníků veletrhu HANNOVER MESSE věnovalo v roce 2019 pozornost například tématům MES, Data Analytics a logistika, která se díky současným aplikacím a technologiím stále více propojují. Řídicí systém pro výrobu (Manufacturing Execution System) spolehlivě funguje, pokud je prostřednictvím vhodných metod datové analýzy vyhodnocováno a posuzováno jeho budoucí chování s možností kdykoliv zasáhnout do řízení procesu, zlepšovat ho a kontrolovat. Hubertus von Monschaw dodává:
„U aktuálních systémů MES nejde jen o analýzu chyb, ale rovněž o agregaci dat, ze kterých lze odvozovat nové obchodní modely nebo také snadno objevovat optimalizační potenciály.“

 

Splývání jednotlivých disciplín lze také velmi dobře ukázat na příkladu CAD, PLM nebo na obchodních platformách. Kde se ještě před několika lety využíval k čistě digitálnímu zobrazování obrobků nebo dílů AutoCAD, jsou dnes firmy jako Dassault Systèmes schopné zobrazovat kompletní řetězec tvorby hodnot pomocí svých softwarových platforem. Od konstrukce přes nákup dílů až po kontrolu kvality. V rámci této formy spolupráce jsou do procesu zapojováni externí subdodavatelé a obchodní partneři. „Nenabízíme CAD nebo PLM, “ říká  Annegret Cox, Director Marketing EuroCentral ve společnosti Dassault Systèmes. „Nabízíme spíše zobrazení celkového procesu vývoje produktu, který zahrnuje prvotní myšlenku, přípravu výroby produktu a jeho prodej. A to všechno na jedné jediné platformě.“

 

Rovněž zajímavá je oblast systémů ERP (Enterprise Resource Planning). Na vhodných příkladech proběhne demonstrace, jak mohou výrobci strojů a zařízení a jiné podniky využívat nástroje, které byly původně koncipovány ke zcela jiným účelům. Stále více se prosazuje Predictive ERP, systém, který umožňuje předvídat možné události a naplánovat potřebná opatření. Vhodné modely analýzy a prognózy a simulace scénářů, které zohledňují komplexní vlivy, také zjednodušují rozhodovací procesy.

 

Virtual Reality a Augmented Reality se využívají v průmyslu stále intenzivněji. Například k navržení designu motoru dříve konstruktéři potřebovali k nutným propočtům řádově dny, dnes algoritmus ve stejném čase nabídne 2000 možností. 3D modely mohou být potom v laboratoři virtuální reality do posledního šroubu rozebrány, změřeny a znovu smontovány.

 

S nebezpečím virů Emotet and Co. nabývá stále více na významu výstavní oblast Industrial Security. Právě v současném průmyslu, kdy dochází k masovému nárůstu propojení přístrojů a výrobních zařízení, permanentně hrozí potenciální nebezpečí digitálního útoku. Pravidelné a cílené útoky na firmy a úřady ukazují, že tohoto nebezpečí není prakticky nikdo ušetřen. Na veletrhu HANNOVER MESSE budou proto prezentována řešení pro co nejlepší ochranu před hackery.


 

 HANNOVER MESSE

Vedoucí světový průmyslový veletrh HANNOVER MESSE představí v rámci zastřešujícího tématu Industrial Transformation všechna aktuální témata průmyslu, jako jsou Průmysl 4.0, umělá inteligence, 5G nebo smart logistics. Výstavními oblastmi veletrhu jsou: Future Hub, Automation, Motion & Drives, Digital Ecosystems, Energy Solutions, Logistics and Engineered Parts & Solutions. Program veletrhu doplní přes 80 konferencí a fór. Příští veletrh se koná 20. – 24. dubna 2020 v Hannoveru. Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2020 je Indonésie.