Robotizace / Automatizace | 27. 11. 2018

Robotizace – inteligentní řízení výrobních procesů

Od svého prvotního účelu a poslání robotizace, kdy hlavním předmětem nasazení automatizačních technologií bylo doplnění pracovních operací, usnadnění výroby v náročných podmínkách, zvýšení stability a zefektivnění výrobních procesů, se aktuální poslání robotizace a automatizace zaměřuje na kompletní samostatně reagující celky, které jsou zaměřeny na konkrétní výroby s cílem zahrnout do automatizace maximální množství operací a ideálně docílit finálního dokončení vyráběného dílce.

V duchu uvedených principů je možné se v dnešní době setkat s kompletně automatizovanými linkami, které v rámci svých pracovních cyklů využívají detailní sledování všech operací v lince a v reálném čase koordinují aktuálně prováděné operace.
Ideální využití inteligentních systémů je robotizace a automatizace obsluhy výrobních strojů jako např. obráběcích center, kdy průmyslové roboty obsluhují více strojů v jedné lince a zajišťují i doplňkové operace závitování, apretace či nýtování. Spolehlivost, samostatnost a stabilitu procesu umožňuje využití nejnovějších dostupných technologií, kterými jsou např. vizualizační systémy, samostatná dávkovací zařízení či inteligentní dopravníkové systémy. V takovýchto linkách umožňují inteligentní systémy v reálném čase vyhodnocovat priority a časový diagram všech souběžně prováděných operací tak, aby došlo k maximálnímu využití efektivního času linky a dosažení maximální efektivity bez prostojů a ztrátových odstávek.
Podobnými dodávkami linek s inteligentním řízením se na českém a slovenském trhu může prezentovat italsko­‑japonská společnost TIESSE ROBOT, která ve spolupráci se svým lokálním partnerem firmou TIESSE PRAHA a technologickým know­‑how japonského giganta KAWASAKI již řadu kompletně automatizovaných celků zrealizovala.

 


www.tiessepraha.cz