Výroba / technologie | 16. 9. 2018

První koboty v MSICu

O tom, že MSIC plánuje vybudovat centrum průmyslové kompetence, jsme se již několikrát zmiňovali. Jedním z konkrétních kroků vedoucích ke spuštění tohoto projektu bylo i neformální otevření centra kolaborativních robotů, které proběhlo ve čtvrtek 28. června v areálu MSIC za účasti zástupců z podnikatelské sféry.

MSIC ve spolupráci se strategickými partnery, jako je např. Moravskoslezský automobilový klastr, velmi flexibilně reaguje na novodobé trendy v technologiích. V letech 2016–2019 bylo celosvětově do výrobních podniků pořízeno cca 1,4 milionů nových průmyslových robotů v hodnotě 60 mld. USD. Co se týká konkrétního využití, 70 % z nich je využíváno pro automobilový, elektrotechnický průmysl a pro zpracování kovů.

Co je kobot a jaký je konkrétní přínos pro firmu po zavedení kolaborativní robotiky?

Významným prvkem kobotů je interakce s člověkem. Pracovník a kobot jsou součástí dané operace, při které se vzájemně doplňují. V principu jsou koboty daleko pomalejší než klasické průmyslové roboty a jsou konstruovány tak, aby dokázaly pružně reagovat na změnové požadavky v průběhu výrobní operace nebo cyklu.

Díky zavedení kolaborativní robotiky mohou firmy nejen jednodušeji a efektivněji udržovat výrobu v zemích s vyšší cenou lidské práce, ale také vrátit zpět výrobní aktivity, které byly v minulosti outsourcovány ze zemí s nízkými osobními náklady.

Jaké služby bude možné v MSIC využít?

Cílem společného projektu MSIC a Moravskoslezského automobilového klastru je vytvoření tzv. kolokačního centra s kolaborativními roboty, kde si budou moci firmy kompletně ověřit možnosti využití různých typů kobotů, případně si odladit robotizované pracoviště pro výrobu daného produktu. Dojde tak k vytvoření společného místa s vysokou koncentrací znalostí i praktického ověření kolaborativní robotiky zejména pro malé a střední firmy z regionu, pro které je vybudování vlastního testovacího pracoviště značně finančně náročné.

Redakčně zpracováno z www.ms-ic.czobearings.cz