Stroje / výrobní linky | 2. 12. 2018

Nová výrobní hala ve Vráblích společnosti ŠVEC a SPOL

Slovenská společnost ŠVEC a SPOL s. r. o., která vyrábí lisovací nástroje, plechové díly a sestavy, strojních celky a taktéž se zabývá kusovou a malosériovou výrobou, dne 11. 10. 2018 zahájila ve slovenském městě Vráble stavbu nové haly o výrobní a skla­dovací ploše 4 500 m2.

V nové výrobě společnost plánuje inovovat procesy skladování, dělení a ohýbání plechů a koncem příštího roku také vybudovat práškovou lakovnu. Výroba zde bude integrovaná do jednoho celku – do jedné výrobní linky a současná nákladově a fyzicky náročná manipulace bude plně nahrazená automatizací a robotizací. Celý výrobní proces bude řízen digitálně z jednoho místa.

Společnost tímto krokem zvýší kapacity pro výrobu z nerezi a také montážní kapacity. Dokončení haly je naplánováno na 31. května 2019.

Redakčně zpracováno z www.svecaspol.sk