Roboty | 29. 5. 2019

Nahradí snad průmysloví roboti v určitých profesích lidskou pracovní sílu? Do jaké míry ji mohou nahradit? Co s sebou tato změna přinese?

Napříč celým průmyslem se setkáváme s rostoucím trendem automatizace a robotizace,
které mohou nahradit pracovní sílu. Proto jsme se zeptali:

Nahradí snad průmysloví roboti v určitých profesích lidskou pracovní sílu? Do jaké míry ji mohou nahradit?
Co s sebou tato změna přinese?


Serge Faltus,
ekonomický ředitel, jednatel firmy Forez s. r. o.

Na výše uvedené se můžeme podívat z několika pohledů a zřejmě žádný nebude přesný, ale zkusme to. První pohled, říkejme mu manažerský, je umět prodat za konkurenční ceny. K tomu potřebujete stále hledat nová a neotřelá řešení a zároveň šetřit náklady, při zachování kvalitativních požadavků. Jednou z cest je dostat se na vícestrojovou obsluhu, čili nahradit lidskou práci průmyslovými roboty, tam kde potřebujete jet nepřetržitě, máte jasně definované vstupy a náklady na lidskou sílu by byly dražší. Další z pohledů, říkejme mu odborářský, je konec levné práce. Ano souhlasím, že za práci musí být zaplaceno, ale na druhou stranu, jestliže náklady rostou daleko rychleji než produktivita, jste častokrát postaven do pasti, z které není jiné cesty než zkusit manažerský pohled, tj. nahradit lidskou práci, roboty. Což se jednoduše řekne, ale cesta ke konečnému cíli je složitá. Závěrem lze říci, že postupně bude docházet k větší automatizaci, robotizaci, ale zároveň stále budou vznikat nové potřeby, kde bude lidský přístup nezaměnitelný.


Ing. Zdeněk Kolísek,
výrobní ředitel společnosti Atek s. r. o.

Ano, jsou profese, kde je použití robotu efektivnější než lidská pracovní síla. Například zakládání komponent při sériové výrobě v lisovně plastů atd.
Podle mého názoru mohou nahradit roboti pouze určitou část činností. Pro některé činnosti i v budoucnu bude základní lidská pracovní síla. V lisovnách plastů lze efektivně nasadit roboty cca na 50 % činností. Tato změna s sebou přinese zvýšení počtu pracovních míst, která budou zabezpečovat chod robotů, zvýšení efektivity výroby, snížení chybovosti a snížení počtu činností,
realizovaných lidskou pracovní silou – tedy snížení počtu pracovních míst v provozu.


Ing. Petr Valda
výkonný ředitel, KASKO spol. s r. o.

Jsme dodavatelé plastových dílů do automobilového průmyslu. Na základě dosavadního průběhu aplikace robotizace a automatizace v naší firmě se o toto již snažíme. Jsme nuceni (a určitým způsobem jsme tomu i rádi) aplikovat roboty jak z důvodu nedostatku pracovníků, ale hlavně z důvodů tlaků na ceny a 100% kvalitu dodávaných dílů.
Člověk není schopen odvádět monotónní práci bez chyb po celou pracovní dobu. Robot ano. Buď operaci udělá nebo neudělá a zahlásí to. V těchto případech je robot schopen nahradit pracovní sílu.
Tímto ale naopak vytváříme pracovní pozice pro nastavování a programování těchto robotů. Takže pokud bychom se na to podívali z hlediska celkového nahrazení lidí roboty, platí poopravené přísloví: Není robotů bez lidí.
Mohou nahradit část operací, které lze naprogramovat a ve kterých lze aplikovat robotizaci. V současné době již řešíme například použití robotů v rámci ukládání vyrobených dílů do standardních obalů. Toto je již možné, protože možnosti robotů (HW i SW) se intenzivně zlepšují.
Snažíme se aplikovat zdravý rozum (um a zkušenosti našich techniků), školit je a sledovat nejnovější trendy. Díky tomu nahrazujeme nepopulární pozice roboty a naopak, vytváříme zajímavé pozice pro techniky, technology a absolventy.
Jsem až překvapen co lze již v dnešní době úspěšně a spolehlivě pomocí robotů automatizovat.
A také se to vyplatí…