Automobilky | 19. 3. 2020

MSV 2020: Řádná uzávěrka pro vystavovatele prodloužena do konce dubna

Vedení společnosti Veletrhy Brno se svými partnery a odbornými garanty intenzivně pracuje na přípravách Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se uskuteční od 5. do 9. října 2020 na brněnském výstavišti. Všechny přípravy jsou v plném proudu a probíhají dle plánu.

S ohledem na aktuální situaci je řádný termín pro podání přihlášky k účasti na letošním MSV prodloužen do 30. dubna 2020. Do tohoto data lze objednat výstavní plochu za zvýhodněných podmínek.

Prezentujte se na MSV 2020

Relevantní cílová skupina návštěvníků

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě. Většinu návštěvníků tvoří odborná veřejnost, přičemž 78 % z nich rozhoduje nebo spolurozhoduje o investicích a nákupech ve firmách. Návštěvníci působí zejména v těchto oborech – strojírenství, automobilový průmysl a elektrotechnika. MSV je tedy významnou B2B platformou, která umožňuje rozvoj a navazování obchodních vztahů ve střední Evropě.

Dlouhodobá spokojenost vystavovatelů i návštěvníků

Vysokou spokojenost vystavovatelů i návštěvníků potvrdily výsledky tradičního průzkumu, který realizovala v roce 2019 agentura Ipsos. Celkem bylo spokojeno 90 % všech účastníků akce. Většina z nich navštěvuje MSV opakovaně.

Veletrh jako platforma pro navázání obchodních kontaktů

Průzkum agentury Ipsos také ukázal, že veletrh slouží jako výborná příležitost navázat kontakty se zákazníky. Podařilo se to naprosto drtivé většině vystavovatelů (96 %). Potvrzuje se tak role veletrhu v rozvíjení obchodních vztahů.


Aktuální informace najdete na www.msvbrno.cz.