Informujeme | 25. 1. 2019

Modernizace válcovny speciálních profilů ve společnosti VÚHŽ

Dceřiná společnost Třineckých železáren, VÚHŽ, a. s., která se zaměřuje na automatizaci ocelářských procesů, výrobu speci­álních válcovaných profilů, odstředivě litých odlitků a maloséri­ových zařízení pro slévárenské a ocelárenské provozy, obrábění kovů a povlakování, právě dokončuje modernizaci válcovny speciálních profilů za 83 milionů korun. Celková investice do projektu je 83 milionů korun.

„Modernizací reagujeme na zvýšené technické požadavky zákazníků a rostoucí poptávku po našich produktech. V součas­nosti dodáváme speciální válcované profily z velké části zákazní­kům z automobilového průmyslu, kde se jedná zejména o profily pro výrobu dveřních závěsů. Velká část nové produkce však bude směřovat také do strojírenského a stavebního průmyslu,“ říká ředitel VÚHŽ Karel Rojko.

Modernizovaná válcovna je vybavena recirkulací průmyslo­vých vod a separací okují, čímž se významně snížily dopady na životní prostředí. Zaměstnanci uvítají manipulátory ke stávající válcovací stolici, které zvýší bezpečnost práce a zlepší pracovní podmínky. Jak dále Karel Rojko doplnil, nejvýznamnější součástí investice jsou tři – nová posuvná hotovní válcovací stolice včetně valníků, zařízení pro rychlou výměnu válců a zařízení pro dělení válcovaných profilů na obchodní délky.

Díky této modernizaci bude moci společnost na trh dodávat větší a tvarově složitější profily pro automobilový, strojírenský i stavební průmysl.

Redakčně upraveno z www.trz.cz