Roboty | 8. 8. 2019

Makino na EMO 2019: technologie chytré podpory zákazníků pro výrobní procesy zítřka

Veletrh EMO 2019 otevře své brány za pouhé tři měsíce, a společnost Makino proto již nyní seznamuje s novými technologiemi obrábění či výroby forem pro tlakové lití nebo slévárenství a s dalšími produkty a řešeními, které představí ve svém stánku. Veletrh EMO se soustředí na dvě hlavní témata: digitalizované výrobní technologie pro průmysl 4.0 a elektrická vozidla. Návštěvníci veletrhu se mohou těšit na to, že jim firma Makino předvede, jak jejich výrobní procesy připraví na budoucnost.

Pokročilé digitální pohony

Podpora společnosti Makino nabízí zákazníkům digitalizované výrobní procesy, které výrazně překračují hranice samotných strojů.  Například systém ATHENA znamená velký pokrok v oblasti komunikace M2M, neboť přináší do oblasti obráběcích strojů hlasové uživatelské rozhraní. Systém ATHENA je určen pro řízení strojů libovolného typu – frézek, soustruhů, elektroerozivních drátových řezaček atd. – a funguje velmi dobře i v dílnách bez internetové sítě.  Podává reporty, řídí, školí a provádí výpočty – to vše pro neocenitelnou podporu soudobých výrobních procesů.

Mezi další řešení pro digitální výrobu patří Digital Twin, nástroj pro simulaci výroby a rozvrhování, nebo MAS-A5, systém, který dynamicky rozvrhuje obrábění polotovarů a dopravu palet ve výrobních buňkách Makino, maximalizuje využití vřeten a dává do souvislostí výrobní objednávky, polotovary a procesy.

Koncepce prediktivní a preventivní údržby, jako např. Machine Health Maximizer™ (MHmax) od firmy Makino, pomáhají minimalizovat odstávky a zvyšovat efektivitu. MHmax přináší do dílen internet věcí (IoT): dodatečné snímače instalované na stroji pomáhají v prevenci neplánovaných odstávek. Tato webová aplikace kontroluje technický stav vřetene a ramene pro automatickou výměnu nástrojů (ATC), reguluje teplotu chladicí kapaliny a tlak v hydraulických obvodech, měří výkon a zobrazuje všechny výsledky uživatelsky přívětivým způsobem na obrazovce Pro.6 nebo na jiném počítači připojeném do sítě.

Pokročilá digitální podpora je zákazníkům nabízena také prostřednictvím řešení pro vzdálenou podporu, které vyvinula firma Oculavis, partner společnosti Makino. Poprvé v Evropě budou na odborném veletrhu k vidění také modely rozšířené reality (AR) pro stroje společnosti Makino D200Z, DA300, a51nx, IQ500 a a500Z.

Určeno pro elektromobilitu

S tím, jak výrobci automobilů, např. Volkswagen, nyní pronikají i na trh s elektromobily, rozhodla se firma Makino podpořit je v mnoha úkolech spojených s přechodem od výroby konvenčních automobilů se spalovacími motory k výrobě elektrických vozidel. Jak se tím proměňují vyráběné díly a jaké specifické problémy se vynořují? Odborníci firmy Makino jsou připraveni o těchto problémech s návštěvníky z oblasti automobilového průmyslu diskutovat a diskusi podpoří ukázka širokého spektra aplikací.

Špičková automatizační řešení

Jedno ze špičkových řešení pro tlakové lití a slévárenství, které bude na veletrhu představeno, je lineární robot Erowa podávající elektrody a obrobky ke dvěma obráběcím centrům Makino (D200Z a F5) a elektroerozivní řezačce (EDAF3). Tato výrobní buňka je ideální pro výrobu forem konektorů pro elektromobily.

Roboty i-assist od firmy Makino, které budou ve stánku také představeny, mají nyní velké množství pokročilých funkcí pro výrobu dílů.  Například jsou schopné najít si svou vlastní cestu ke stroji, který potřebuje zásobit, vyhýbat se překážkám po cestě, uchopit díly, i když nejsou ve správné pozici, nebo zakládat nástroje do seřizovacích strojů jiných výrobců.

Dalším lákadlem na veletrhu EMO 2019 bude nový flexibilní výrobní systém s označením PZ1. Výrobní buňka PZ1, která je vybavena obráběcími centry a51nx a a500Z od firmy Makino a kterou bude možné vidět na veletrhu, slibuje zákazníkům výraznou přidanou hodnotu prostřednictvím úspor nákladů, optimalizace výroby a preventivní údržby – jde o druh plně automatizovaného řešení, které může přinést rozhodující výhodu při realizaci výrobních procesů.

EMO 2019 představí svět obrábění kovů na výstavišti v Hannoveru ve dnech 16. až 21. září.  Návštěvníci stánku firmy Makino, číslo B36 v hale 12, se mohou těšit na celkový pohled do světa firmy Makino jako plnohodnotného dodavatele řešení.


Profil firmy Makino

Společnost Makino Milling Machine Co., Ltd. je považována za jednoho z vedoucích dodavatelů technologií a služeb v oblasti obráběcích strojů. Tato korporace je kotovaná na Tokijské burze a zaměstnává více než 4800 lidí ve všech částech Amerik, Evropy a Asie. Její příjmy ve fiskálním roce, který skončil 31. března 2019, dosáhly celkové výše 1,6 miliard eur. Široká škála výrobních řešení nejvyšší kvality firmy Makino, zahrnuje obráběcí centra pro výrobu součástek, stejně jako výrobu zápustek a forem ve velmi různorodých aplikacích v leteckém a automobilovém průmyslu, v odvětví terénních vozidel, průmyslových komponentů, a v odvětví mikrotechnologie. Makino Europe zaměstnává 300 lidí v technologických centrech a pobočkách v Německu, Itálii, Francii, Španělsku, Slovensku, Polsku a Rusku, se zaměřením na marketing, prodej, aplikační inženýrství a služby.


www.makino.eu