Automatizace | 21. 2. 2020

Jubilejní ročník – nejvýznamnější událost branže automatizace

I přes aktuálně napjatou hospodářskou situaci nalákal na konci roku 2019 obor automatizace do Norimberku opět početné vystavovatele a odborné návštěvníky. Přesvědčil především silně inovativní charakter i spousta praktických řešení, která vystavovatelé představili.

Na 30. vydání veletrhu SPS představilo celkem 1 585 vystavovatelů své aktuální produkty a řešení velmi kvalifikovanému odbornému publiku, a kromě toho informovali v produktových prezentacích a odborných přednáškách o novinkách a trendech. Počet vystavovatelů s vlastní plochou stánků je dokonce větší než kdy předtím. „Veletrh SPS bezpochyby podporuje obor automatizace: výměna informací a poznatků s odbornými návštěvníky a branží je cenná a jsou zde i zástupci odborného tisku, aby se informovali o trendech a inovacích a aby si o nich osobně promluvili s vystavovateli,“ shrnuje Hans-Jürgen Hilscher, President, CEO Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH.

Analýza výsledků jasně ukazuje, že tento odborný veletrh má velký mezinárodní význam: veletrhu se zúčastnili vystavovatelé z celkem 45 zemí. Většina vystavovatelů přijela kromě Německa z Číny, Itálie, Švýcarska a Rakouska. 63 708 návštěvníků dorazilo z 90 zemí, podíl zahraničních návštěvníků činil 26 %.

Cílevědomí a spokojení odborní návštěvníci

Odborní návštěvníci přijeli na veletrh s prvořadým cílem informovat se na místě o produktových novinkách a trendech a vyměnit si s ostatními odborníky poznatky a zkušenosti. 94 % návštěvníků plánuje veletrh SPS opět navštívit. Martin Buchwitz, jednatel, Packaging Valley Germany e. V., uvádí jako návštěvník ročníku 2019: „Veletrh SPS je a zůstává highlightem celé branže automatizace. Nikde jinde nenajdete tak soustředěně a kompaktně lidi, podniky, tisk a technologie související s automatizací.“

Přiložená analýza k veletrhu 2019 obsahuje další podrobné informace o složení vystavovatelů a návštěvníků.


sps-exhibition.com