EDM | 26. 9. 2018

Jednotný upínací systém Erowa ve společnosti VAPI

Společnost VAPI s. r. o., která se zabývá výrobou přesných náhradních dílů, komponentů do strojních linek a drobných přípravků pro renomované odběratele, zavedla jednotný upínací systém od firmy Erowa pro CNC obrábění, výrobu elektrod, erodování a přesné měření.

Přednostmi unifikovaného upínacího systému jsou zejména kompatibilní použitelnost na robotických buňkách, eliminace nepřesností, energetická a časová úspora a komfortnější manipulace.

Na upínací systém se osazuje paleta, kde je uchycen obrobek. Pomocí tohoto řešení může firma v robotické buňce provádět několik strojních operací, aniž by docházelo k opakovanému upínání se zásahem lidské obsluhy.

Redakčně zpracováno z www.vapi.cz