Rozhovory | 15. 5. 2019

Jakým způsobem zavádíte Průmysl 4.0 (digitalizaci výrobních procesů)? Přinesl Vám nějaké konkrétní reálné výsledky?

Průmysl 4.0 bývá často diskutovaným tématem dnešní doby.
Zeptali jsme se proto několika českých firem:

Jakým způsobem zavádíte Průmysl 4.0 (digitalizaci výrobních procesů)? Přinesl Vám nějaké konkrétní reálné výsledky?

Miloš Doležal
Ředitel společnosti
Ekvita spol. s r.o.

„Humbuk“ kolem Průmyslu 4.0 považuji za jednu z akcí, skrze které neziskové organizace a poradenské společnosti přijdou na pěkné peníze.
Dle mého názoru každý člověk ve výrobní firmě ví mnohem lépe než tito lidé, kdy se vyplatí inovovat výrobní procesy a kdy ne. Opravdu nepotřebuji, aby mi nějaký analytik či poradce radil, že máme málo robotů…

Podobný názor jako pan Doležal mělo více respondentů naší ankety. Tito respondenti si ovšem nepřáli být v anketě uvedeni.

 

 


Ing. Milan Kaštan, Ph.D.
Výkonný ředitel
MEPAC CZ, s. r. o.

Průmysl 4.0 zavádíme do naší firmy ve více rovinách, protože v portfoliu činností společnosti MEPAC CZ, s.r.o. mají své pevné místo vlastní vývoj, zakázková výroba, unikátní služby, ale také sériové výrobní procesy ve vysokém taktu, velkých objemech a s účastí robotů. Digitalizace každé z těchto oblastí má svá specifika a probíhala a probíhá u nás postupně.
Ve vývoji se nyní soustředíme na prohloubení spolupráce robotiky a automatizace s laserovou technikou a připravujeme zde nové produkty a systémy.
V zakázkové výrobě jsme například ve zvýšené míře zavedli zpracování obrazu pro potřeby modelování a simulování před zahájením vlastního výrobního procesu.
V sériové výrobě jsme zavedli centrální monitorovací systém, díky kterému sbíráme velké množství dat z výrobních procesů, které následně pomocí systému vyhodnocujeme tak, abychom měli potřebné informace o stabilitě výrobního procesu.
Digitalizaci procesů také využíváme k lepšímu plánování vytížení výrobních kapacit a ke snížení administrativní náročnosti, pracovníkům ubyla monotónní agenda a mají prostor věnovat se jiným činnostem, u kterých je robot ani počítač nenahradí.


Petr Mareš
výrobní ředitel
fortell s. r. o.

Průmysl 4.0 není globálně zcela jasně zařazen do systému naší společnosti a postrádá kvalitně propracované doložení blahodárného vlivu tohoto systému na zvýšení kvality života společnosti jako celku. Lze tedy logicky očekávat zbytečně neefektivní a problematické zavádění tohoto systému do praxe. Jako každá předchozí revoluce má i Průmysl 4.0 nejen své ortodoxní příznivce, ale také ortodoxní odpůrce.
Sériová výroba firmy fortell v současné době provádí sběr výrobních dat, jejich vyhodnocování pro zvýšení flexibility a efektivity výrobních procesů. Konkrétně jde o nahrazení papírových průvodek jejich digitální alternativou (elektronickou výrobní průvodkou) a nasazení čárových kódů nebo pro automatické odvody výroby s vazbou na logistiku a dohledatelnost materiálu, polotovarů i zakázek po areálu s jejich přesnou lokací. Současně pracujeme na datovém monitorování toku výroby v reálném čase. Postupným propojením těchto elektronických informací budeme pokračovat ve vzájemné integraci dalších informačních kanálů a postupně eliminovat lidský faktor.
Přínosem je transparentnost rozpracované výroby, přesnější plánování výroby, zkracování výrobních časů, optimalizace ohodnocení pracovníků, ale především vyšší flexibilita a lepší efektivita dosahovaná i při realizaci menších výrobních dávek.


Ing. Jan Keprda
Ředitel společnosti/CEO
ASTRA MOTOR spol. s r. o.

Industry 4.0 je naše každodenní realita. A z vlastní zkušenosti mohu říci, že to není jen o zavádění různých prvků Industry 4.0, ale spíše o filozofii a celkovém nastavení firmy. Je potřeba touto myšlenkou žít, mít kolem sebe zapálené lidí a pak je teprve možné ji správně uchopit a rozvíjet.
Tato filozofie prochází celou naší firmou. Aplikace můžeme u nás vidět v obchodě, přípravě výroby i v samotné výrobě. Velký důraz je kladen na získávání a následnou práci s daty. Je až neuvěřitelné, jak macešsky se firmy ke svým datům chovají. Přitom jsou zdrojem reálných informací a úžasnou pokladnicí námětů na zlepšování.
S rozvojem myšlenky Industry 4.0 nám také pomáhá naše členství v Industry Clusteru 4. 0. V tomto sdružení spolupracujících firem se setkáváme, debatujeme a sdílíme strasti a slasti naší cesty. Za největší přínos vidím možnost se podívat se, jak „bojují“ jinde.
A jaké nám myšlenka Industry 4.0 přinesla reálné ovoce? Celé je to o zvyšování efektivity práce. A to na všech úrovních firmy. Každý proces je možné dělat efektivněji, v závislosti na aktuální situaci. Díky práci s myšlenkou 4.0, jsme v naší čistě výrobní firmě, při stejném počtu zaměstnanců a strojů dokázali během 3 let zvýšit obrat na dvojnásobek. Industry 4.0 je pro nás přítomnost, která nám pomůže zajistit si svoji budoucnost.