Roboty | 29. 9. 2019

Inteligentní automatizace

V roce 2018 dostala firma TIESSE PRAHA příležitost dokázat v praxi možnosti dnešní automatizace při využití nejmodernějších technologií a sice projektem pro lokálního dodavatele hliníkových odlitků, kdy základní zadání byla automatizace kompletní linky se třemi obráběcími centry, mycí stanicí a tlakovací‑měřicí stanicí.

Primárním zadáním a požadavkem ze strany objednavatele bylo dodržení produktivity a autonomie kompletní linky obrábění dílců.

Samotné počáteční projekční práce musely zohlednit všechny faktory konkrétní výroby a požadavky zákazníka, přičemž právě tato projekční část byla hlavním pilířem pro úspěšné splnění předloženého zadání.

Pro obsluhu třech obráběcích center byl zvolen průmyslový robot Kawasaki, umístěný na pojezdové kolejnici tak, aby byl zajištěn dosah ke všem periferiím (3 obráběcí centra a mycí stanice). Část pracoviště, která byla určena pro vstup neobrobených dílců, byla zajištěna posuvným dopravníkem, vybaveným vizualizačním systémem pro rozpoznání polohy dílců na dopravníku, čím bylo dosaženo snadné a nenáročné zakládání dílců ze strany obsluhy.

Celý systém byl vybaven nadřazeným systémem, který zajišťoval kompletní přehled a sběr dat z kompletní linky, přenášené v reálném čase do podnikového systému sledování výroby.

Součinnost a detailní komunikace všech periferií v lince zajistila maximální efektivitu, kdy si robot sám na základě předem definovaných parametrů určuje operaci, kterou provádí (zakládání či vykládání momentálně volného obráběcího centra, odložení dílce do mycí stanice, odebrání neopracovaných dílců s dopravníkového pásu).

V konečné fázi dodané pracoviště svým reálným výkonem a produktivitou splnilo prvotní zadání na 130 % a dokázalo, že při kombinaci moderních, dostupných technologií je možné splnit vysoké nároky na produktivitu a spolehlivost výroby.


www.tiessepraha.cz