Konstrukce | 5. 3. 2020

Informace k přípravě veletržních akcí

Na základě středečního jednání Bezpečnostní rady státu a vyjádření předsedy vlády není v současné době důvod cokoliv omezovat či rušit. Společnost Veletrhy Brno, a.s. proto pokračuje v intenzivních přípravách všech plánovaných akcí.

  • Naší základní prioritou je zdraví a bezpečnost všech účastníků našich veletrhů – návštěvníků, vystavovatelů, prodejců, zaměstnanců, partnerů a dalších spolupracujících osob;
  • Všechny veletrhy připravujeme BEZE ZMĚNY, nicméně s důrazem na zdraví a bezpečnost všech jejich účastníků;
  • Jsme v bezprostředním kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí JmK v Brně i s dalšími odpovědnými orgány a jsem připraveni okamžitě reagovat na aktuální vývoj situace;
  • Ze strany vystavovatelů neregistrujeme ŽÁDNÉ významnější rušení účasti;

Důrazně vyzýváme každého, kdo registruje symptomy respiračního onemocnění nebo pobýval v potenciálně rizikových zemích a oblastech, aby dodržoval hygienická doporučení a nenavštěvoval nejen veletrhy, ale ani další místa s vyšší koncentrací osob.  Vedení společnosti Veletrhy Brno, a. s. věnuje problematice COVID-19 zásadní pozornost a mají-li vystavovatelé či návštěvníci jakékoli dotazy, rádi je zodpovíme: info@bvv.cz.

Jak jsem připraveni?

  • Intenzivně sledujeme vývoj událostí a ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Brně jsem na něj připraveni promptně reagovat;
  • Intenzivně spolupracujeme s dalšími orgány státní správy a dalšími dotčenými subjekty;
  • Přijali jsme opatření ke zvýšení čistoty a bezpečnosti všech účastníků našich veletrhů;
  • na všech toaletách v areálu brněnského výstaviště jsou instalovány zásobníky s dezinfekcí;
  • v areálu je připraveno šest mobilních dezinfekčních stanic;
  • ve spolupráci s úklidovou firmou jsme zajistili častější úklid a zvýšenou dezinfekci sociálních zařízení a společných prostor, vč. klik, mandel, vypínačů apod.