Výroba / aplikace | 8. 2. 2019

Cimatron 14: Cesta k zefektivnění výroby v nástrojárnách

Cimatron je CAD/CAM systém specializovaný pro potřeby nástrojáren, který pokrývá celý proces výroby nástroje od nabídky po dodávku.

Systém nabízí specializované funkce pro konstrukci a obrábění forem, postu­pových lisovacích nástrojů a elektrod. Obsahuje CAM moduly pro 2,5osé až 5osé plynulé frézování a usnadňuje nastavení EDM hloubicích strojů.

Jde o systém, v rámci kterého je možné v maximální míře využít výhod integrova­ného řešení, kdy v jednom prostředí je možné zakázku nacenit, navrhnout, zkonstruovat, připravit technologii obrábění, generovat NC kód a následně provést simulaci se strojem, ale i připravit nastavení a nastavit hloubicí EDM stroj. Zároveň je však konfigurace kon­krétní licence softwaru vždy cíleně sesklá­daná podle potřeb zákazníka, a ten si tedy může pořídit jen ty moduly, které skutečně ve své výrobě potřebuje.

Software Cimatron se opírá o 35 let intenzivního vývoje a více než 15 let je pří­tomen také na českém a slovenském trhu. Mezi jeho uživatele patří malé konstrukční kanceláře i velké nadnárodní společ­nosti. Nová verze software – Cimatron 14, plně přeložená do češtiny, byla uvolněna 1. 9. 2018.


Společnost technology‑support s. r. o. působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a pro­dejce CNC obráběcích strojů od roku 2003. Během této doby firma získala řadu stálých a spokojených zákazníků. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jedno­rázovým dodavatelem určité techno­logie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají.

Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a Cimatron je součástí našeho port­folia i CAD řešení ZW3D, vysoko­tlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER a také řešení pro zasí­ťování CNC strojů, správu NC programů a výrobní dokumentace a monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů CIMCO a od roku 2017 dva nové produkty pro optimalizaci NC kódu NCBrain a NCBrain AICAM.

Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro obsluhy a programátory CNC obrábě­cích strojů a CAD konstruktéry.


www.t-support.cz